Política de xarxes socials

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de Wiring Technologies S.L.U. a la xarxa social

En compliment amb el deure d'informació recollit en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Wiring Technologies S.L.U., d'ara endavant el RESPONSABLE, desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE en la mateixa. L'accés i ús per part de l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa l'acceptació expressa d'aquesta política de privacitat i la prestació del seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

2. Dades de menors i incapacitats

Queda prohibit l'accés i registre en aquesta xarxa social als menors de catorze (14) anys. Així mateix, els menors de catorze (14) anys també tenen prohibit l'accés i l'ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE. En cas que l'usuari sigui incapaç, el RESPONSABLE l'informa que és necessària l'assistència consentida dels seus pares o tutors legals, o del seu representant legal, per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors d'edat i incapacitats legalment, recaient aquesta responsabilitat en cada cas en els seus representants legals.

3. Identificació de l'objecte social del responsable del fitxer

S'informa l'usuari que el RESPONSABLE, amb domicili social a PAU CLARIS, 100 - 608009 BARCELONA (Barcelona), és el responsable dels fitxers i tractaments mitjançant els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments per als quals es troba el titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina web responsable.

4. Finalitats per a les quals es recullen les dades personals, informació i consentiment

Les dades personals facilitades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial, formaran part d'un tractament de dades del qual és responsable el RESPONSABLE. La finalitat d'aquest tractament és oferir a l'usuari informació sobre el RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, comunitats socials, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti l'enviament de comunicacions comercials i newsletters als usuaris subscrits, l'intercanvi d'informació amb el RESPONSABLE i altres usuaris, i l'establiment de comunicació amb tercers.

L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social i, en conseqüència, si l'usuari no està d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d'utilitzar-les ni proporcionar les seves dades personals.

A través d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i/o continguts, que estaran subjectes tant a aquesta política com a les Normes i Condicions aplicables a la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui compleixin la legislació vigent, aquesta política i les Normes de la Plataforma.

L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE , dades personals, fotografies i informacions o altres continguts dels quals sigui titular o titular o respecte dels quals hagi obtingut l'autorització de tercers.

El RESPONSABLE tindrà dret a eliminar d'aquesta pàgina oficial – de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari – qualssevol continguts publicats per l'usuari quan infringeixi o infringeixi la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris als quals el RESPONSABLE tingui previst realitzar cessions o comunicacions de dades

S'informa l'usuari que qualsevol informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social, podrà ser visualitzada per la resta d'usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, seran comunicats a la resta d'usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades a jutjats, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu que li sigui requerit per la legislació vigent.

6. Altres tercers prestadors de serveis

El RESPONSABLE informa l'usuari que aquesta societat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades contingudes en aquesta política respecte d'aquelles dades de caràcter personal de l'usuari que reculli a través d'aquesta pàgina oficial en aquesta xarxa social; no pot assumir cap tipus de responsabilitat pels tractaments i usos posteriors de les dades personals que pugui dur a terme bé el titular de la xarxa social o tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a aquestes dades a través de la prestació dels seus serveis o l'exercici de la seva activitat, establint per tercers hiperenllaços a la xarxa social, o aquells responsables als quals el RESPONSABLE remeti usuaris subscrits a aquesta pàgina oficial mitjançant hipervincles.

7. Qualitat de les dades

El RESPONSABLE informa els usuaris que, llevat que hi hagi una representació legalment constituïda, cap usuari podrà utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals; L'usuari ha de tenir en compte en tot moment que només podrà facilitar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat, i que hauran de ser adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En tot cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social.

8. Drets de l'interessat:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació i oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la legislació vigent.

9. Altra informació d'interès

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir aquesta política en qualsevol moment; Aquesta política podrà, segons els casos, substituir, completar i/o modificar l'actualment publicada aquí. Per aquest motiu, els usuaris han d'accedir periòdicament a les pòlisses per estar al dia.

L'usuari podrà contactar amb el RESPONSABLE a través del servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents adreces i dades de contacte:

Wiring Technologies S.L.U.

adreça: Pau Claris 100 – 6a planta, 08009 Barcelona (Espanya)

Correu electrònic: privacy@zenital.io

Telèfon: +34 936 06 82 00

Els usuaris també poden consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús de la mateixa.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Naveguem
junts?

En continuar, confirmes que has llegit i acceptes la nostra Política de Privacitat.

Gràcies! La vostra presentació ha estat rebuda!
Ui! Alguna cosa ha fallat en enviar el formulari.
CONEIX-NOS
En fer clic a "Accepta totes les galetes", accepteu l'emmagatzematge de cookies al vostre dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulta la nostra Política de Privacitat per a més informació.